ონლაინ ლექსიკონი

Back

table

გამოთქმა: /ˈteɪb(ə)l/

ზმნა

Universal
 • მაგიდაზე დადება;
 • ცხრილის შედგენა, განრიგის შედგენა;
 • დიდი ხნით გადადება;

არსებითი სახელი

Universal
 • მაგიდა;
 • ჭამა, პურის ჭამა;
 • სუფრასთან მჯდომი საზოგადოება (მაგიდა);
 • ცხრილი, ტაბულა;
 • ტაბელი;
 • ბრტყელი ზედაპირი;
 • მთის პლატო;
 • პატარა ფიცარი;

ატრიბუტული

Universal
 • სასადილო, სადილის, სუფრის;

არსებითი სახელი

Economics
 • რეესტრი, ცხრილი;
 • ცხრილის შედგენა, სიის.
 • dining-table - სასადილო მაგიდა;
 • to be at table - სადილობა, ვახშმობა და მისთანანი;
 • to lay (to spread) the table - სუფრის გაშლა, გაწყობა;
 • to clear the table - სუფრის ალაგება;
 • table of contents - სარჩევი;
 • multiplication table - გამრავლების ცხრილი;
 • mortality tables - სიკვდილიანობის სტატისტიკა (ასაკის მიხედვით);
 • to turn the tables - როლების შეცვლა, იმავეთი გადახდა;
 • to table a motion - წინადადების წარმოდგენა განსახილველად.

სინონიმები