ონლაინ ლექსიკონი

Back

touch-and-go


არსებითი სახელი

Universal
  • არასაიმედო, არასანდო, სარისკო საქმე, მდგომარეობა;

ზედსართავი

Universal
  • არასანდო, არასაიმედო, რისკიანი, სახიფათო.

Economics
  • 1) სარისკო, სახიფათო, 2) კრიტიკული.

სინონიმები

ანტონიმები