ონლაინ ლექსიკონი

Back

traverse

გამოთქმა: /ˈtravəs, trəˈvəːs/

არსებითი სახელი

Universal
 • განივა, წანწალა;
 • განივი ხაზი;
 • დაბრკოლება;
 • {სამხ} ტრავერსი;
 • {სამხ} ჰორიზონტალური დამიზნება;
 • {იურ} უარყოფა (მოწინააღმდეგე მხარის მტკიცება);

ზედსართავი

Universal
 • გადაჭრა, გადასვლა, გადალახვა;
 • განხილვა, გარჩევა, განსჯა;
 • შეპასუხება, შესიტყვება;
 • {იურ} უარყოფა.

Economics
 • მოპასუხის წინააღმდეგობა სარჩელის არსზე ან ბრალდებაზე

Law
 • 1) მოპასუხის ბრალდებულის პროტესტი სარჩელის არსში, დადანაშაულება;
 • ფაქტების უარყოფა, წარმოდგენილი საწინააღმდეგო მხრიდან | კამათი , მტკიცებულების უარყოფა, არსებითად გაპროტესტება;
 • 2) ექსპერტის დასკვნაზე შეწინააღმდეგება .

სინონიმები