ონლაინ ლექსიკონი

Back

under

გამოთქმა: /ˈʌndə/

ზმნისართი

Universal
 • the fire has been got under - ცეცხლი ჩააქრეს.

ზედსართავი

Universal
 • ქვედა, ქვემო;
 • ქვემდგომი;
 • დაბალი;

წინდებული

Universal

  პრეფიქსი

  Universal
  • ქვედა საცვალი;

  Universal
  • under a table - მაგიდის ქვეშ;
  • put the basket under the table - დადგით კალათი მაგიდის ქვეშ;
  • to hit a man under the belt - ადამიანისათვის წელს ქვევით დარტყმა;
  • the use of this verb goes under point five - ამ ზმნის ხმარება ეხება მეხუთე პუნქტს;
  • under fire - სროლაში მოხვდომა;
  • under cover - საფარს ქვეშ;
  • under sail - აფრით;
  • under heavy penalty - დაჯარიმების შიშით;
  • under the circumstances - ამ პირობების გათვალისწინებით;
  • under consideration - განსახილველად;
  • under the breath - ჩურჩულით;
  • the child is under five - ბავშვი ჯერ კიდევ არაა ხუთი წლის;
  • you cannot buy this coat under five roubles - თქვენ არ შეგიძლიათ იყიდოთ ეს პალტო ხუთ მანეთზე ნაკლებად;
  • under vapitalism - კაპიტალიზმის დროს;

  Universal
  • underclothes - მიწიქვეშა;
  • underground - წყალქვეშა;
  • underwater - მინისტრის მოადგილე;
  • undersecretary - უკანასკნელი კურსის სტუდენტი;
  • underripe - მოუმწიფებელი, მკვახე;
  • to underestimate - ვერშეფასება, ვერდაფასება;
  • to underpay - დაბალი ტარიფით გადახდა.

  სინონიმები

  ანტონიმები