ონლაინ ლექსიკონი

Back

up


ზმნა

Universal
 • {სალ} ადგომა;
 • ფასების აწევა.

არსებითი სახელი

Universal
 • ადგომის დრო;

ზმნისართი

Universal

  ზედსართავი

  Universal
  • მზარდი, ზევით მიმავალი;
  • ცენტრისკენ მიმავალი (მატარებელი);

  წინდებული

  Universal
  • გადმოსცემს ზევით მოძრაობას;

  წინდებული

  Universal
  • აღზრდა;

  Universal
  • up the river - მდინარის აყოლებით;
  • up the hill - ზევით მთაში;
  • up the steps - ზევით კიბეზე;

  Universal
  • მოახლოებას;
  • he came up to me - ის მომიახლოვდა;
  • I counted up to twenty - ოცამდე დავთვალე;
  • no up it the mark - არა თავის სიმაღლეზე;
  • არადამაკმაყოფილებელი;
  • not up to the mark - არ შეეფერება მის ნამუშევარს;
  • up to his income - არ შეესაბამება მის შემოსავალს;

  Universal
  • hands up! - ხელები ზევით!;
  • to climb up to the top of the ladder - კიბის თავზე ასვლა;
  • up and down - ზევით და ქვევით;
  • სიგრძე-სიგანით;
  • წინ და უკან;
  • იქით და აქეთ;
  • high up a tree - ზემოთ ხეზე;
  • I was up at eight in the morning - დილის რვა საათზე ავდექი;
  • we get up early - ადრე ვდგებით;
  • the patient sat up in bed - ავადმყოფი ლოგინზე წამოჯდა;
  • the sun (the moon) is up - მზე (მთვარე) ამოვიდა;
  • the barometer is up - ბარომეტრი მაღლა მიდის;
  • I could not catch him up - ვერ შევძელი დავწეოდი;
  • our time is up - ჩვენი დრო ამოიწურა;
  • it is all up with him - ყველაფერი გათავებულია;
  • the weather has cleared up - ამინდი გამოკეთდა;

  Universal
  • the ups and downs of life - ბედის უკუღმართობა, ბედის ტრიალი;

  Universal
  • upheaval - გადატრიალება (სოციალური);
  • up hill - upland - ზევით მთაზე;
  • upstairs - ზევით კიბეზე.

  სინონიმები

  ანტონიმები