ონლაინ ლექსიკონი

Back

waste

გამოთქმა: /weɪst/

ზმნა

Universal
 • ხარჯვა, დახარჯვა;
 • უთავბოლოდ ხარჯვა, ფლანგვა (ფულისა, დროისა, სიტყვებისა და მისთანანი);
 • ღონის მიხდა;
 • გამოფიტვა, დაუძლურება;
 • ჩამოხმობა, ჩამოჭკნობა (to waste away).

ზმნა

Universal
 • აოხრება, განადგურება, გაჩანაგება, გატიალება.

არსებითი სახელი

Universal
 • ნარჩენი, ნაყარი, ნაყარ-ნუყარი;
 • ზარალი, ზიანი;
 • გაფუჭება, წახდენა;
 • ტყუილ-უბრალო ხარჯვა (დროისა, ფულისა, საკვებისა და მისთანანი);

არსებითი სახელი

Universal
 • ცარიელი სივრცე, უდაბნო;
 • ცარიელი, უშენი, ვერანი ადგილი;

ზედსართავი

Universal
 • ზედმეტი, არასაწირო;
 • ნამუშევარი, გადამუშავებული, გამოყენებული;
 • უვარგისი, გამოუსადეგარი;

ზედსართავი

Universal
 • უკაცური, უდაბური, მყუდრო, ყრუ, მივარდნილი;
 • დაუმუშავებელი (მიწა);

Universal
 • to run to waste - ტყუილუბრალოდ ფულის ხარჯვა;

Universal
 • a waste of waters - გაშლილი ზღვა;

Universal
 • to lay waste - აოხრება, განადგურება, გაჩანაგება;
 • to lie waste - დაუმუშავებლად დატოვება (მიწისა);

Economics
 • 1. 1) სამრეწველო ნარჩენები, 2) ზარალი, დანაკარგი, 3) უსარგებლო ხარჯი, 4) წუნი, ბრაკი;
 • 2. 1) ზედმეტი, 2) დაწუნებული;
 • 3. 1) ხარჯვა, 2) გამოცარიელება.

Marketing
 • სამრეწველო ნარჩენები, ნარჩენები, ნახევები ( ქაღალდის) junkrefuse

სინონიმები

ანტონიმები