ონლაინ ლექსიკონი

Back

weather-beaten


ზედსართავი

Universal
  • ქარიშლით დაზიანებული;
  • {გადატ} გამობრძმედილი (ადამიანი).

სინონიმები

ანტონიმები