ონლაინ ლექსიკონი

Back

will

გამოთქმა: /wɪl/

არსებითი სახელი

Universal
 • ნებისყოფა;
 • ნებისყოფის ძალა;
 • ნება-სურვილი;
 • ანდერძი;

Universal
 • verb (willed, willed)
 • ნდომა (უნდა) სურვილი (სურს), წადილი (სწადია);
 • ნებისყოფის, სურვილის გამომჟღავნება;
 • იძულება (აიძულებს);
 • ჩგონება;
 • ანდერძის დატოვება.

Universal
 • verb (would)
 • დამხმარე ზმნა, იხმარება მომავალი დროის პირველი და მეორე პირების მისაღებად;
 • he will do it - ის ამას გააკეთებს;
 • you will be there in good time - თქვენ დროზე იქნებით იქ;

Universal
 • როგორც მოდალური ზმნა, ის გადმოსცემა მოსაუბრის განზრახვას, გამბედაობას, დაპირებას;
 • I will certainly go and see him - აუცილებად წავალ და ვნახავ მას;
 • I shall have to go, whether I will or not - იძულებული ვიქნები წავიდე, მინდა ეს თუ არა;

Universal
 • გადმოსცემს ჩვეულებრივ ან განმეორებით მოქმედებას ახლანდელ დროში;
 • now and then a bird will call - დროდადრო ფრინველის ხმა მოისმის;
 • he will sit there for hours - ის საათობით ზის იქ;

Universal
 • ის გადმოსცემს დასკვნას, ვარაუდს;
 • this'll be our train, I fancy - ვფიქრობ, ეს ჩვენი მატარებელია.

Universal
 • strong will - ძლიერი ნებისყოფა;
 • free will - ნებისყოფის თავისუფლება;
 • ill will - ბოროტი განზრახვა;
 • against one's will - ნებისყოფის წინააღმდეგ;
 • on one's free will - ნებაყოფლობით, საკუთარი სურვილით;
 • at one's own sweet will - ალალბედზე;
 • with a will - ენერგიულად;
 • to work one's will - თავისებურად გაკეთება;
 • to have one's will - თავის გატანა, მოქმედების სირვილისამებრ;
 • at will to make a will - ანდერძის დატოვება.

Economics
 • 1) სურვილი, 2) მტკიცე განზრახვა, 3) ანდერძი (ანდერძის მთელი ტექსტი დაწერილი მოანდერძის მიერ, მის მიერ არის გაწერილი თარიღი და ხელმოწერა)

სინონიმები