ონლაინ ლექსიკონი

Back

wind

გამოთქმა: /wɪnd/

ზმნა

Universal
 • ბუკის კვრა.

ზმნა

Universal
 • ქოშინის გამოწვევა;
 • სულის შეხუთვა, სულის შეგუბება;
 • სულის მოთქმევინება;
 • ალღოს ართმევა.

არსებითი სახელი

Universal
 • ქარი;
 • {გადატ} აყვავება, გაფურჩქვნა;
 • ჰაერის ნაკადი, ჰაერის დენი;
 • სუნთქვა;
 • სუნი;
 • {გადატ} სმენა;
 • ყბედობა, ლაქლაქი;
 • {მედ} გაზები;

არსებითი სახელი

Universal
 • მობრუნება, მიბრუნება, ბრუნი;
 • ხვეულა;

არსებითი სახელი

Universal
 • {პოეტ} ქარი.

Universal
 • adverse (contrary, head) wind - პირქარი;
 • fair wind - ზურგის ქარი;
 • wet wind - წვიმის მომტანი ქარი;
 • high wind, strong wind - ძლიერი ქარი;
 • against the wind - ქარსაწინაარმდეგო;
 • down the wind, before the wind - ქარის მიმართულებით;
 • to sail before the wind - ზურგისქარით სვლა;
 • short (bad) wind - ქოშინი;
 • second wind - {სპორტ} მეორე სუთქვა;
 • to get one's wind - სულის მოთქმა;
 • to lose wind - სულის შეხუთვა, სულის შეგუბება;
 • broken wind - ქუში (ცხენისა);
 • to get wind of - მიგნება, რაიმე ამბის დაყნოსვა, ალღოს ართმევა;
 • to take (to get) wind - გავრცელება, მოდება;
 • the wind - {მუს} სასულე, ჩასაბერი საკრავები;
 • wood (brass) wind - ხის (სპილენძის) საკრავები;
 • the four winds - ქვეყნის ოთხი მხირდან;
 • from the four winds - ყოველი მხრიდან;
 • to cast (to fling) to the winds - კეთილგონიერების უკუგდება;
 • to get (to have) the wind of - უპირატესობის ქონა, უფრო ხელსაყრელ მდგომარეობაში ყოფნა;
 • there is something in the wind - ჰაერში რაღაც სუნი ტირალებს, რაღაც უნდა მოხდეს;
 • to get the wind up - {ჟარგ} შეშინება;
 • to put the wind up - {ჟრგ} დაფრთხობა, შეშინება;
 • between wind and water - მოწყვლადი ადგილი;
 • to raise the wind - {ჟარგ} შოვნა, გამონახვა (ფულისა);
 • to sow the wind and to reap the whirlwind - {ანდ} ვინც ქარს თესავს, ის ქარიშხალს მოიმკის.

Universal
 • 2) verb (wound, wound)
 • ხვევა, კლაკნა, გრხა;
 • დახვევა;
 • შემოხვევალ დაქოავა, მომართვა (მექანზმისა);
 • გადაბრუნება;
 • მომართვა, დაქოქვა (საათისა, მექანიზმისა);
 • დისციპლინის განმტკიცება;
 • დამთავრება, ლიკვიდაციის მოხდენა, ლიკვიდირება;

Universal
 • to wind off - ხლართის გახსნა;
 • to wind up - დახვევა.

Economics
 • ლიკვიდაცია (ფირმის, კომპანიის)

სინონიმები

ანტონიმები