ონლაინ ლექსიკონი

superfluous

დღის სიტყვა
გამოთქმა: /suːˈpəːflʊəs, sjuː-/

ზედსართავი

  • ზედმეტი, ნამეტანი, გადამეტებული, გადაჭარბებული.
  • ზედმეტი, ნამატი, მეტისმეტი