განავითარე ლექსიკონი!

 

გაეშვა სიტყვის რედაქტირების საპილოტო ვერსია. მიმდინარე ვერსიით ხდება მხოლოდ ინგლისურ-ქართულ ლექსიკონში, სიტყვის თარგმნის რედაქტირება.

 

როგორ დავარედაქტირო?

რეგისტრაციის შემდგომ, სასურველი სიტყვის გადათარგმნისას, სიტყვასთან გაჩნდება პატარა ხატულა, რომელიც მიანიშნებს რედაქტირებას.

რედაქტირების ხატულაზე დაწკაპუნებით გადახვალთ სიტყვის მოთხოვნის გვერდზე.

 

შემოწმების კოდის შეყვანის შემდგომ, აწვებით ღილაკს მოთხოვნა. მოახდება სიტყვის აღება შემდგომში რედაქტირებისათვის.

რედაქტირების ლინკზე დაჭერით გადახვალთ სიტყვის რედაქტორში.

სიტყვის თარგმანი შედგება რამოდენიმე ნაწილისაგან.

1.      გრამატიკული ფორმები, ერთი ან რამოდენიმე (ზმნა, არსებითი სახელი, ზედსართავი და სხვა...;

2.      თემატური თარგმანი ერთი ან რამოდენიმე (ზოგადი, ტექნიკური, ქიმია, ინფორმაციული ტექნოლოგიები და სხვა;

3.      განმარტების ტიპი, სიტყვის თარგმანის ერთ-ერთ ნაწილს წარმოადგენს სიტყვის გამოყენების მაგალითები.

 

როგორ მუშაობს რედაქტორი?

შესწორების შეტანის ციკლი შედგება რამდენიმე ეტაპისაგან:

1.      მოთხოვნა სიტყვაზე;

2.      სიტყვის რედაქტირება;

3.      სიტყვის რედაქტირების დასრულება;

4.      ცვლილების შემოწმება და ავტორიზება საიტის ადმინისტრაციის მიერ. (სანამ არ მოხდება ავტორიზება, საიტზე ცვლილების ასახვა არ ხდება).

5.      თუ შესწორება არასრულია, ხდება მისი უარყოფა.

 

მოთხოვნა სიტყვაზე - მომხმარებელი იღებს სიტყვას შემდგომში დასარედაქტირებლად, სანამ მომხმარებელი არ დაასრულებს სიტყვის რედაქტირებას მანამ არ შეუძლია სხვას იგივე სიტყვის რედაქტირება. ერთ მომხმარებელს, პარალელურად შეუძლია მაქსიმუმ 5 სიტყვის რედაქტირება.

სიტყვის რედაქტირება -სიტყვის აღების შემდეგ, მომხმარებელს შეუძლია 3 დღის ვადაში მოახდინოს შესწორებების/განვრცობის დატანა. თუ, ამ ვადაში არ მოხდა სიტყვის რედაქტირების დასრულება, მოხდება ცვლილების ავტომატური უარყოფა.

სიტყვის რედაქტირების დასრულება - როდესაც მომხმარებელი მორჩება რედაქტირებას, ღილაკზე „დასრულება“ დაჭერით უნდა შეუცვალოს სტატუსი.

ცვლილების შემოწმება და ავტორიზება - რედაქტირების დასრულების შემდეგ, ადმინისტრაცია ამოწმებს ცვლილების კორექტულობას და აძლევს ავტორიზაციას, რის შემდეგაც ცვლილება აისახება საიტზე. თუ, შეტანილი შესწორება არაკორექტულია ხდება ცვლილების უარყოფა.

ვის შეუძლია რედაქტირება?

რედაქტირება შეუძია ნებისმიერ მსურველს, ვისაც ააქვს საჭირო ცოდნა და გამოცდილება უცხო ენებში.