ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

accurst

adjective