ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

anterior

adjective