ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

artful

adjective