ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

beneficial

adjective