ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

boastful

adjective