ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

brutish

adjective