ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

capacious

adjective