ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

capricious

adjective