ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

circumspect

adjective