ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

competent

adjective