ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

complimentary

adjective