ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

consistent

adjective