ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

crucial

adjective