ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

cumbrous

adjective