ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

currish

adjective