ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

deceptive

adjective