ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

delusive

adjective