ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

direful

adjective