ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

discreet

adjective