ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

disgustful

adjective