ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

dubious

adjective