ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

efficacious

adjective