ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

egregious

adjective