ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

extrinsic

adjective