ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

factual

adjective