ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

fallible

adjective