ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

flagrant

adjective