ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

forthright

adjective

forthright

adverb