ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

fortnightly

adjective

fortnightly

adverb