ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

futile

adjective