ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

gratuitous

adjective