ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

helpful

adjective