ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

helpless

adjective