ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

immanent

adjective