ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

implicit

adjective