ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

important

adjective