ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

impudent

adjective