ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

indifferent

adjective