ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

indiscernible

adjective